Natuurdagboek 5: What’s in a name?

Er is altijd discussie over namen van planten en dieren, zowel onder de ‘gewone’ natuurliefhebbers die tijdens gesprekken en beschrijvingen gebruik maken van de populaire benamingen van de soorten, als de ‘in hogere sferen verkerende’ wetenschappers die alles met wetenschappelijke namen oplossen. Want, zo stellen ze, een wetenschappelijke naam in het Latijns is overal ter wereld hetzelfde, en er kan dus geen twijfel ontstaan over welke soort er bedoeld wordt. Het gebruik van populaire namen veroorzaakt inderdaad vaak grote verwarring […] Read more »