Het meest melodieuze lied

Deze welluidende klanken worden geproduceerd door de Spotlijster (Mimus gilvus), één van de meest algemene vogelsoorten van Curacao, maar ook van Bonaire en Aruba. De lokale naam is Chuchubi, hetgeen qua klank overeenkomt met één van de zangcombinaties die deze dieren maken. Ze zijn strikt territoriaal, en zullen hun nestgronden met uitgebreid vertoon van agressie verdedigen tegen indringers, zelfs van de eigen soort. De zangconcerten zijn het meest melodieus in de vroege ochtend of late middag. De vogels hebben favoriete […] Read more »