De volgende ‘evil weevil’

Helaas is er weer een invasieve soort waargenomen, die een potentieel gevaar voor de Curacaose ecologie vormt. Het volgende stuk ontvingen wij van de heer Gerard van Buurt, die al jaren pleit voor een serieuze en consequente aanpak van de problematiek rondom invasieve soorten, zonder daar overigens op beleidsniveau enig luisterend oor voor te mogen ontdekken. Overheid: wordt wakker en onderneem actie. Ook deze problematiek is deel van de portefuille! “Gisteren ontving ik bericht van de Hr. Manuel Boot van […] Read more »