Broedseizoen zeevogels van start

This post is also available in: Engels.

Een koppel steltkluten of Makamba's. Op de eerste foto zijn de dieren bezig met hun dans om de binding tussen de partners te versterken. Ook deze vogels broeden op zowel Aruba, Bonaire en Curaçao en kiezen op ons eiland voornamelijk de wanden van de voormalige zoutpannen als de ideale locatie voor hun eieren. FOTO'S MICHIEL OVERSTEEGEN

Een koppel steltkluten of Makamba’s. Op de eerste foto zijn de dieren bezig met hun dans om de binding tussen de partners te versterken. Ook deze vogels broeden op zowel Aruba, Bonaire en Curaçao en kiezen op ons eiland voornamelijk de wanden van de voormalige zoutpannen als de ideale locatie voor hun eieren.
FOTO’S MICHIEL OVERSTEEGEN

Black-necked-stilts-mating-Michiel_OversteegenDe koningssterns, de Lachmeeuwen, de steltkluten, de Killdeerplevieren. Allemaal maken ze zich op dit moment op voor de start van het broedseizoen met partnerrituelen, paring, eieren leggen en uitbroeden en de jongen helpen op het broze pad naar volwassenheid. Broos en steeds minder succesvol helaas, omdat de locaties die deze dieren nodig hebben om zich succesvol voort te planten op steeds grotere schaal verstoord worden door mensen, die zich vaak niet bewust zijn van de schade die ze veroorzaken. Schade als kapot getrapte eieren en door honden verscheurde weerloze jongen. Een oproep tot alertheid is dan ook op z’n plaats.

Een dans

De Cayenne Tern of Grote stern in het paringsritueel. Op de bovenste foto komt het mannetje aanvliegen met een cadeautje voor het wijfje in de vorm van een visje. Op de middelste foto neemt het vrouwtje het cadeautje aan en op de onderste foto is de paring te zien. Deze foto's zijn genomen op Aruba, maar de soort broedt ook op Bonaire en Curaçao. FOTO'S MICHIEL OVERSTEEGEN

De Cayenne Tern of Grote stern in het paringsritueel. Op de bovenste foto komt het mannetje aanvliegen met een cadeautje voor het wijfje in de vorm van een visje. Op de middelste foto neemt het vrouwtje het cadeautje aan en op de onderste foto is de paring te zien. Deze foto’s zijn genomen op Aruba, maar de soort broedt ook op Bonaire en Curaçao.
FOTO’S MICHIEL OVERSTEEGEN

De genoemde zeevogelsoorten en met hun verschillende andere soorten beginnen in de maand april aan hun broedseizoen, iets dat maar één keer per jaar gebeurd. Een succesvolle voortplanting is afhankelijk van een goede partnerkeuze, niet alleen voor sterke genen in het nageslacht, maar vooral ook om de jongen met succes groot te brengen. Een hongerig jong eet voor twee, en dan heb je ook twee ouders nodig om voldoende voedsel te leveren. In april is het dus heel goed mogelijk om deze vogelsoorten te spotten terwijl ze aan het baltsen zijn. Bij sterns en bij steltkluten (Makamba) wordt er een heel dansritueel opgevoerd door de partners dat uiteindelijk eindigt in de paring. Bij sterns worden er ook cadeautjes, in de vorm van kleine visjes, overhandigd om de binding tussen de twee partners te versterken.
Na de paring moeten de partners een geschikte locatie vinden om hun eieren te leggen. Alle zeevogels doen dat op locaties die niet al te ver van de zee af liggen, zoals de ruige kustlijn aan de noordkust (Playa Kanoa, Vlakte van Hato, Boka Patrick, Ascencion. Shete Boka), de kustlijn rondom binnenwateren als Santa Martha, het Schottegat en Piscaderabaai, de eilandjes die midden in de zoutpannen van Jan Thiel en de zoutpannen van Boka Samí liggen, en op de wanden van deze zoutpannen. Ook Klein Curaçao is een geliefde plek voor dit soort vogels. En laat dit nou net de plekken zijn die steeds intensiever gebruikt worden voor recreatie.

 

Scouting

Twee visdiefjes of Common tern midden in hun baltsdans in het vogelrijke gebied Bubali op Aruba. Broedt op alledrie de eilanden. FOTO MICHIEL OVERSTEEGEN

Twee visdiefjes of Common tern midden in hun baltsdans in het vogelrijke gebied Bubali op Aruba. Broedt op alledrie de eilanden.
FOTO MICHIEL OVERSTEEGEN

In de periode van eind april tot midden mei zijn veel soorten sterns en andere zeevogels op zoek naar een ideale broedplek om hun eieren te leggen en hun jongen groot te brengen. Ze gaan niet elk jaar op dezelfde plek zitten maar zoeken jaarlijks het beste plekje op om te nestelen. De broedplek moet aan hoge eisen voldoen in de zin van rust. Een beetje verstoring is dan ook genoeg om de dieren te doen besluiten om weg te gaan. Daarom is het van groot belang dat in de ‘scouting’ periode geen verstorende elementen te vinden zijn op potentiële broedlocaties. En daar komen de gebruikers van natuurgebieden ook om het hoekje kijken om een handje hierin te helpen.

Nestlocaties en een ei op de grond

'Nest' van een steltkluut of Makamba. De pijl wijst naar de locatie van het ei. In de praktijk zien wandelaars en fietsers de eieren pas als ze er overheen fietsen of lopen. Het gevolg, een vernietigd nest. Dat is dan ook de reden waarom we adviseren in de broedperiode niet over de wandjes van de zoutpannen te lopen. FOTO MICHELLE DA COSTA GOMEZ

‘Nest’ van een steltkluut of Makamba. De pijl wijst naar de locatie van het ei. In de praktijk zien wandelaars en fietsers de eieren pas als ze er overheen fietsen of lopen. Het gevolg, een vernietigd nest. Dat is dan ook de reden waarom we adviseren in de broedperiode niet over de wandjes van de zoutpannen te lopen.
FOTO MICHELLE DA COSTA GOMEZ

De sterns broeden meestal in grote groepen bij elkaar (broedkolonies). Daarbij zorgt de massa niet alleen voor bescherming, meer ogen zien namelijk sneller gevaar, maar ook voor de verkleining van de kans dat een ei of jong gestolen wordt, door bijvoorbeeld een hongerige Fregatvogel of Warawara.
De genoemde vogels maken in de meeste gevallen geen nest van takjes of gras maar leggen  hun eieren gewoon op de grond, waarna beide ouders van beurt wisselen om op de eieren te zitten en deze uit te broeden of juist te beschermen tegen de overdadige hitte van de zon.
Niet alle vogels nestelen in groepen. De Makamba doet dat bijvoorbeeld niet, maar kiest zorgvuldig een plekje tussen de kalkrotsen waar het vrouwtje het ei legt.

Een steltkluut ouder, en 3 jongen. De dieren zijn goed gecamoufleerd. Dit heeft echter niet verholpen dat we vorig jaar verschillende meldingen kregen van wandelaars die jongen vonden die doodgebeten waren door hoogstwaarschijnlijk honden. FOTO LEON PORS

Een steltkluut ouder, en 3 jongen. De dieren zijn goed gecamoufleerd. Dit heeft echter niet verholpen dat we vorig jaar verschillende meldingen kregen van wandelaars die jongen vonden die doodgebeten waren door hoogstwaarschijnlijk honden.
FOTO LEON PORS

Sterns daarentegen broeden wel in groepen. Als de eieren eenmaal uitgekomen zijn en de broedkolonie eruit ziet als een ongeorganiseerde crèche met kuikens, weten de ouders hun jongen aan de hand van geluid terug te vinden en gaan dan regelmatig bovenop hun zitten om te zorgen dat ze niet oververhit raken door de zon.
De broedkolonies en de individuele broeders zijn extreem gevoelig voor verstoring en zullen bij de minste of geringste verstoring in de vorm van loslopende honden, mountainbikers, wandelaars of quadrijders hun eieren of kuikens verlaten zonder terug te komen. Met een verloren generatie als gevolg.

 

 

 

 

 

WAARSCHUWING en info gevraagd

Lachmeeuw in aanzet tot broedkleed, duidelijk te zien aan de rode verkleuring bij de snavel. FOTO MICHELLE DA COSTA GOMEZ

Lachmeeuw in aanzet tot broedkleed, duidelijk te zien aan de rode verkleuring bij de snavel.
FOTO MICHELLE DA COSTA GOMEZ

Sterns en andere watervogels die in de komende periode (eind april tot en met eind juni) aan hun broedseizoen beginnen, dat slechts 1 keer per jaar plaats vindt, hebben absolute rust nodig voor het uitzoeken van een geschikte broedlocatie, het leggen en uitbroeden van de eieren en het groot brengen van de jongen. Daarom is het van groot belang dat gebruikers van natuurgebieden die zich aan de kust bevinden zich verantwoordelijk gedragen en vooral goed observeren of er baltsgedrag is van sterns, of er agressief gedrag geconstateerd kan worden (in de vorm van rakelings en met veel geluid over het hoofd scheren, of direct op je af komen en op het laatste moment afwijken), en of er bepaalde grote groepen zeevogels samen zitten. Indien je dit gedrag ziet, dat is het belangrijk om direct uit het betreffende gebied weg te gaan en het gedrag samen met de locatie te melden via info@curacaofootprint.org of via de Facebook pagina’s Caribbean Footprint/ Bird Watching Curaçao in een private message. We kunnen dan gericht waarschuwingen uiten voor de gebieden die dit jaar worden gebruikt als broedlocaties.

Honden AANLIJNEN!

Het pluizige jong van een Kildeer of Killdeerplevier. Bij de zoutpannen van Jan Thiel zijn ze reeds gespot met vertonen van broedgedrag. Voorzichtigheid is dus geboden! FOTO MICHIEL OVERSTEEGEN

Het pluizige jong van een Kildeer of Killdeerplevier. Bij de zoutpannen van Jan Thiel zijn ze reeds gespot met vertonen van broedgedrag. Voorzichtigheid is dus geboden!
FOTO MICHIEL OVERSTEEGEN

Daarnaast vragen we iedereen die honden uitlaat in kustgebieden om in ieder geval tot eind juni alle honden aangelijnd te houden en indien er ergens een broedactiviteit wordt geconstateerd daar in ieder geval niet meer te wandelen tot en met eind juni. Het is van groot belang dat quadrijders niet door de genoemde gebieden rijden. En ook mountainbikers en hikers vragen we oplettend te zijn en gebieden waarin broedactiviteit te zien is te mijden.
De gebieden waar zorgvuldigheid noodzakelijk is, zijn: de vlakte van Hato (langs de kust), langs de noordkust van Ascencion tot en met Westpunt, de zoutpannen van Jan Thiel (inclusief de eilandjes), de zoutpannen van Boka Samí, de zoutpannen van Jan Kok, de kustlijn langs binnenwateren als Sint Jorisbaai, Fuik en Groot Santa Martha.

Vanaf eind april tot en met eind juni is het broedseizoen van verschillende zeevogels als verschillende bedreigde sternsoorten. We roepen iedereen die wandelt met loslopende honden, wandelaars, fietsers en andere gebruikers van de gebieden vlakte van Hato (langs de kust), langs de noordkust van Ascencion tot en met Westpunt, de zoutpannen van Jan Thiel (inclusief de eilandjes), de zoutpannen van Boka Samí, de zoutpannen van Jan Kok, de kustlijn langs binnenwateren als Sint Jorisbaai, Fuik en Groot Santa Martha op om in deze periode alle honden aan te lijnen en broedgedrag van zeevogels direct te melden. Melden kan via info@curacaofootprint.org of via de Facebook pagina’s Caribbean Footprint of Bird Watching Curaçao.
Ook u kunt een handje helpen bij de bescherming van de fauna van het eiland!

Michelle da Costa Gomez

About Michelle da Costa Gomez