De glimmende nestveroveraar

This post is also available in: Engels.

Daar, de twitteraar ....

Daar, de twitteraar ….

Ongeveer twee weken geleden, terwijl ik in ons kantoortje op een toetsenbord zat te rammelen, werd mijn aandacht getrokken door een onbekend kwetterend geluid. Een snelle visuele ‘check’ van de bomen voor het raam onthulde de veroorzaker van deze herrie, maar onthulde nog veel meer. We hebben al een aantal keer geschreven over de Gele Troepiaal (Icterus nigrogularis curasoensis – zie dit artikel, en dit artikel), die waarschijnlijk een van de slachtoffers is van de invasieve Shiny Cowbird (Molothrus bonariensis), maar wat ik in die boom zag gaf wel het meest klinkende bewijs van wat er gaande is, helaas.

Daar hipte de kwetteraar, een Shiny Cowbird kuiken, achter een Gele Troepiaal aan, onderwijl continu bedelend naar voedsel. De onfortuinlijke ouder-vogel had geen moment de tijd om even te rusten, want het onverzadigbare kuiken gaf daar de kans niet toe. En al deze moeite was in feite voor niets, slechts in het voordeel van het kroost van een totaal andere vogel.

De om de tuin geleidde oudervogel moet zich uit de naad werken ...

De om de tuin geleidde oudervogel moet zich uit de naad werken …

De vraag staat nog, of de lokale vogels de kans zullen krijgen en kunnen nemen om zich aan te passen aan deze, voorheen volstrekt onbekende, acties van nest parasitisme. In principe zou dat heel goed kunnen gebeuren, maar met de karakteristiek gelimiteerde populatie-groottes van kleine eilanden zal het ‘kielekiele’ worden. Alleen regelmatige vogel monitorings-studies kunnen de relevante gegevens opleveren om dit soort vragen op adequate wijze te beantwoorden, en om actief in te grijpen mocht dat noodzakelijk blijken te zijn. Dit vereist echter een lange termijn natuurbeheers-visie en beleid, hetgeen woorden zijn die op Curaçao anno 2014 slechts als lege schalen betiteld kunnen worden.

Leon Pors

About Leon Pors