Duurzame architectuur in lezing van Amigu di Tera

This post is also available in: Engels.

Goed plannen en reeds binnen het ontwerp alle facetten van de bouw van een nieuw gebouw volledig overdenken binnen het kader van duurzaamheid, efficiënt energiegebruik en toepasbaarheid is de essentie van duurzame architectuur, zo bleek uit de lezing die afgelopen dinsdag werd gegeven in de presentatiezaal van de Nationale Bibliotheek. Spreker: expert op het gebied van duurzame en energie-efficiënte gebouwen,  architect Luis Huertas, oorspronkelijk uit Puerto Rico en reeds geruime tijd wonende op Aruba. De lezing was de eerste in een serie van 3, met de nadruk op een duurzame manier van ontwerpen en bouwen van residentiële en kantoor gebouwen, die georganiseerd worden door Amigu di Tera in het kader van het 25-jarig bestaan van de milieugroepering.
Met de lezingenserie wil de organisatie een informatiekader aanbieden aan het algemeen publiek om bewuster te bouwen, en tevens aanpassingen aan te brengen aan reeds bestaande gebouwen teneinde een comfortabele woon en werkomgeving te creëren en tevens het energieverbruik te verminderen. Het is de bedoeling met tips en tricks te komen die door iedereen kunnen worden toegepast op elk type gebouw.

Ontwikkeling plannen is essentieel

Het publiek bij de lezing van Luis Huertas. presentation on Tuesday March 25.

Het publiek bij de lezing van Luis Huertas. presentation on Tuesday March 25.

Voor een volle zaal van minstens 80 mensen, waaronder studenten uit Colombia en Curaçaose studenten van de Universiteit van Curaçao gaf Huertas bijna een uur lang uitleg over de verschillende facetten die bij duurzaam bouwen om het hoekje komen kijken. Daarbij was er niet alleen aandacht voor gebouwen met daarbij behorende materiaalkeuze, maar tevens alle facetten eromheen waaronder landscaping, elektronische apparatuur en inrichting.   Alles om wonen en werken zo aangenaam mogelijk en tevens zo duurzaam mogelijk te maken, en daarbij de ecologische voetafdruk te verminderen. ,”Het is heel belangrijk dat op een klein eiland als deze de ontwikkelingsgroei gepland wordt. Dat is een noodzaak, waar ook op overheidsniveau de gepaste aandacht voor moet zijn. Er is een directe relatie tussen de leefplek van mensen en hun werkplek. Hoe dichter je deze twee naar elkaar brengt hoe lager de ecologische voetafdruk van de burgers worden”, is een van de essentiële zaken die Huertas aandraagt. Een immer belangrijk discussiepunt op een klein eiland met geringe oppervlakte, waar ongeplande ontwikkeling van woon en werk zones niet alleen onnodige knelpunten met zich meebrengt, waaronder verkeersopstoppingen en dergelijke, maar ook de ecologische voetafdruk enorm doen toenemen.

Duurzaam plannen en ontwerpen

Huertas geeft ook aan dat bij het ontwerp van nieuwe gebouwen, of dit huizen of kantoren zijn, te weinig aandacht wordt besteed aan duurzame toepassingen en aanpassingen in het ontwerp. ,”Een gemiste kans. Waarom zou je niet bij het ontwerp al rekening houden met efficiënt energiegebruik, en vooral het verminderen van energiegebruik door bijvoorbeeld airco’s, in plaats van er pas bij stil te staan als het gebouw al is neergezet. Als je het gebouw zodanig ontwerpt dat deze goed is geïsoleerd en zodanig dat je overdag optimaal gebruik kan maken van daglicht in plaats van elektrisch licht kom je al een heel eind met energiebesparing. Zelfs de positionering van een gebouw kan soms al 30% in energiegebruik schelen. ”

Gebruik inheemse vegetatie

Architect Luis Huertas met moderator Yvette Raveneau.

Architect Luis Huertas met moderator Yvette Raveneau.

Ook het gebruik van inheemse vegetatie komt in de presentatie veelvuldig aan bod. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op het feit dat er veel minder water nodig is om deze vegetatie in leven te houden, maar wordt ook benadrukt dat het goed positioneren van vegetatie een gebouw koeler kan houden, waardoor minder energie nodig is om deze te koelen. De opvang van regenwater is voor Huertas een absolute non-brainer. “Het zou niet slim zijn als je dit water zomaar de afvoer in laat lopen zonder er optimaal gebruik van te maken voor de tuin of zelfs voor het doorspoelen van de toilet”, aldus de architect die daarbij enkele voorbeelden toont van wateropvangmogelijkheden variërend van goedkope tonnen tot ingewikkelde watercontainers.
Amigu di Tera en Huertas zullen de informatie die in de presentatie naar voren werd gebracht toegankelijk maken door deze binnenkort op verschillende websites te plaatsen. Tevens werkt de organisatie aan andere communicatiemiddelen om de informatie zo snel mogelijk bij een groter publiek terecht te laten komen. De data van de volgende twee presentaties zullen later bekend worden gemaakt.

Michelle da Costa Gomez

About Michelle da Costa Gomez