Onzichtbaar doch onmisbaar – 2

This post is also available in: Engels, Papiamentu.

Zichtbare vlammen ... onzichtbare giftige stoffen

Zichtbare vlammen … onzichtbare giftige stoffen

De mens

Alhoewel een vis gewend is aan al het water om zich heen, zou hij snel het loodje leggen als dit water vergiftigt wordt. Zo ook een mens die dagelijks in een zee van toxische gassen zijn leven leidt. Helaas is dit mengsel onzichtbaar, waardoor we de neiging hebben te gaan denken dat het daarom onbelangrijk is. ‘We zien het niet, dus niks aan de hand’. Niets is minder waar. Zoals het Engelse gezegde zegt: ‘Ignoring the facts doesn’t make them go away’.

Zwaveldioxide (een van de gassen die vrijkomt bij het verbranden van olie en kolen) zorgt voor irritatie van onze slijmvliezen. Vooral de slijmvliezen in de neus en bovenste luchtwegen nemen deze zwaveldioxide op. Bij blootstelling aan verhoogde concentraties aan zwaveldioxide treden ademhalingsproblemen, oogirritaties en longproblemen op, en kan dit zelfs de dood tot gevolg hebben. Ook is bekend dat zwaveldioxide een trigger is voor astma aanvallen. (Int.mmk.be, 27 juli 2013)

Waterstofsulfide zorgt ook voor irritatie van de ogen, neus en/of keel. Blootstelling aan hoge concentraties kan er zelfs toe leiden dat men buiten bewustzijn raakt. Langdurige blootstelling zorgt voor hoofdpijn, concentratieproblemen en achteruitgang van de motoriek. Waterstofsulfide beïnvloed namelijk het centrale zenuwstelsel. Daarnaast is het ook zo dat kinderen een groter gevaar lopen omdat waterstof sulfide een hoge dichtheid heeft en dus net boven de grond blijft hangen. Kinderen zijn korter dan volwassenen en zullen dus aan een hogere concentratie blootgesteld worden. (Lit. J.L. Gerberding, Toxicological profile for Hydrogen sulfide, U.S. Department of health and human services, july 2006)

Fijn stof is de verzamelnaam voor kleine deeltjes die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Andere bij de verbranding vrijkomende verontreinigende gassen worden na de uitstoot ook deels omgezet tot fijn stof. Fijn stof betreft kleine deeltjes die in de lucht zweven. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze niet uitgefilterd worden door ons neus. De deeltjes komen in het ademhalingssysteem terecht en eindigen vaak in de longen. Wetenschappers geven dan ook aan dat fijn stof voor beroertes, hartinfarcten, longaandoeningen, kanker en vervroegde sterfte kan zorgen. (Int. Consumed.nl, 27 juli 2013)

Flora en Fauna

Een klein onderzoek in onze tuin liet zien dat het ongeveer drie maanden duurt voordat planten, die langs de drukke binnenweg geplant zijn, helemaal afsterven. Ondanks dat ze van voldoende water en schaduw zijn voorzien, sterven deze planten toch af vanwege alle uitlaatgassen waaraan ze dagelijks blootgesteld worden. Indien we de gebieden rondom grote industriegebieden bestuderen, trekken we ook als snel de conclusie dat er weinig variatie is in de aanwezige vegetatie. Als die er überhaupt is.

De grafstenen van deze historische Joodse begraafplaats zijn bijna verdwenen ... zure regen in actie ...

De grafstenen van deze historische Joodse begraafplaats zijn bijna verdwenen … zure regen in actie …

Zwaveldioxide verhindert de groei van planten en dieren en zorgt voor zure regen. Zure regen op zijn beurt veroorzaakt schade aan gewassen en gebouwen. (int. Milieuloket.nl, 27 juli 2013) Ook de pH van de bodem en oppervlaktewater worden door zure regen beïnvloed. In één zin: er vindt verzuring van het ecosysteem plaats. Verzuring verzwakt het ecosysteem dermate dat dit niet meer resistent is tegen ziekten, stormen, droogte noch insecten. (Lit. Buijsm. E, Meten waar de mensen zijn, 2008-2009) Zwaveldioxide draagt ook bij aan het versterken van het  broeikaseffect. Uit onderzoek bleek ook dat Zwaveldioxide schade berokkend aan het DNA van bacteriën. Een feit wat zeker niet onderschat moet worden. (Lit. Dutch Expert Committee on Occupational Standards, Sulphur dioxide, december 2003)

Nadat waterstofsulfide als gas ontsnapt is blijft het voor ongeveer 18 uur aanwezig in de atmosfeer. Gedurende deze periode wordt het voornamelijk omgezet in zwaveldioxide en zwavelzuur. (Lit. J.L. Gerberding, Toxicological profile for Hydrogen sulfide, U.S. Department of health and human services, july 2006) De consequenties van zwaveldioxide zijn al hierboven beschreven. Waterstofsulfide en zwavelzuur (alhoewel dit flink verdund is) veroorzaken dus ook zure regen, tasten de beschermlagen van planten aan en zorgen voor uitspoeling van de opgenomen voedingsstoffen. Wanneer dit zuur in de bodem terecht komt tast het het wortelstelsel van de plant aan waardoor het opnemen van voedingsstoffen bemoeilijkt wordt. Een lage pH zorgt voor de perfecte broedgrond voor allerlei soorten schimmels.

Onderzoekers zijn er nog niet over uit wat de gevolgen van fijn stof voor flora en fauna zijn.

Al met al kan er maar één conclusie getrokken worden. Indien men een goede luchtkwaliteit wil waarborgen op Curaçao dienen er serieuze maatregelen genomen te worden op zowel particulier-, bedrijfs- als regeringsniveau ten behoeve hiervan. Verbetering is het meest effectief indien dit bij de bron begint. Een ieder kan een steentje bijdragen aan het ter beschikking stellen van een goede luchtkwaliteit voor zijn medemens.

Carpoolen, efficiënt plannen van je reis (bespaart ook tijd en benzine), je auto tanken op de koelste momenten van de dag (minder verdamping, meer brandstof in je tank) en het beplanten van je tuin met lokale planten (hebben tevens weinig water nodig en overleven beter in het Curaçaose klimaat), zijn simpele voorbeelden van handelingen die ieder mens zonder veel moeite kan uitvoeren om zijn steentje bij te dragen.

Bedrijven beschikken over een reeks keuzes in Best Beschikbare Technieken (BBT) waarmee ze hun productieprocessen schoner kunnen laten verlopen. Daarnaast kan een bedrijf haar medewerkers stimuleren op het gebied van bijvoorbeeld carpoolen of het gebruik van openbaar vervoer zodat er binnen het bedrijf een omgevingsbewustere cultuur ontstaat.

Last but not least, kan de regering middels wet- en regelgeving regels stellen betreffende de emissie van luchtverontreinigende stoffen en dient zij zich ook bezig te houden met de handhaving ervan.

Over een goede luchtkwaliteit beschikken, en deze waarborgen, kan!