En weer een invasieve soort erbij…. de Afrikaanse reuzenslak….

This post is also available in: Engels.

We zijn nog niet eens bekomen van het feit, dat de agave weevil op het eiland aanwezig blijkt te zijn, laat staan dat er iets aan gedaan is, of we worden opgeschrikt door een volgende toevoeging op de lijst van invasieve soorten. Het onderstaande stuk is geschreven door de heer Gerard van Buurt, en het spreekt voor zich.

Een gigantisch grote, destructieve slak. En ze worden nog een stuk groter dan dit specimen!

De afgelopen jaren wordt Curaçao geteisterd door een toename in schadelijke invasieve soorten die vooral met geïmporteerde planten onbedoeld op het eiland terecht komen. Na verschillende insecten (e.g., de red palm weevil en de agave weevil) is afgelopen week ook de Afrikaanse reuzeslak (Achatina fulica) aangetroffen in een tuin te Oud Jan Thiel. Deze zeer schadelijke invasieve soort werd ontdekt door de Hr. Manuel Boot van het tuinbedrijf Vitis N.V., die tevens zal trachten alle slakken in de omgeving van waar hij ze aantrof uit te roeien. Het is momenteel onduidelijk hoe lang deze soort reeds op Curaçao aanwezig is en of zij zich al buiten het Jan Thiel gebied hebben verspreid.

Dit geval illustreert wederom dat de controle op ingevoerde planten ernstig te wensen overlaat en schadelijke soorten makkelijk het eiland binnen komen waar zij de eilandelijke natuur, maar in dit geval ook de menselijke gezondheid ernstige schade kunnen berokkenen. De slak die nu bij Jan Thiel is aangetroffen zit dikwijls vol met parasitaire Metastrongylus wormen, die de gevaarlijke eosinophilic meningoencephalitis (acute hersenvliesontsteking) kunnen veroorzaken bij mensen die met de slak in aanraking komen. Daarnaast kunnen deze slakken ook drager zijn van diverse schadelijke bacteria zoals Aeromonas hydrophila en Salmonella. In veel landen worden deze slakken gegeten. Wanneer zij echter niet zeer goed doorgekookt zijn in bv. een pressure cooker kunnen zij de bovengenoemde hersenvliesontsteking overbrengen. Het wordt dan ook sterk afgeraden deze dieren te eten, of zelfs aan te raken. Mensen die dat toch doen wordt aangeraden de handen met zeep te wassen, of beter nog handschoenen te gebruiken. De nu gevonden slak wordt bij Carmabi onderzocht om te bepalen of de wormen die hersenvlies onsteking kunnen veroorzaken in dit dier aanwezig zijn.

Mensen die een dergelijke reuzeslak aantreffen in hun tuin wordt aangeraden de dieren te doden middels een commercieel product dat slakken dood
(molluscicides) zoals bv. Mesurol. U kunt ook slug pellets (o.a. van het merk Slugged) gebruiken maar hiermee moet men voorzichtig zijn omdat deze ook giftig zijn voor bv. honden, andere dieren en kinderen zodat zij ergens geplaatst moeten worden waar deze er niet bij kunnen.

Het verschil tussen onschadelijke lokale soorten landslakken, zoals bijvoorbeeld de kokolishi di kabritu, en de nu aangetroffen reuzeslak is de grootte van het dier. Slakken met een huis groter dan 4 cm zijn vrijwel zekere de laatste. Verder komt de lokale boomslak Drymaeus elongatus
vrijwel niet in aangelegde tuinen maar uitsluitend in gebieden met natuurlijke vegetatie voor voor.

Curaçao is niet het eerste eiland dat door deze invasieve soort wordt aangedaan. De Afrikaanse reuzeslak is in staat zich snel voort te planten en is zeer vraatzuchtig. Mede daardoor heeft hij in gebieden waar hij onbedoeld is geïntroduceerd (zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten) enorme schade toegebracht aan landbouwgewassen, natuurlijke ecosystemen, lokale economieën en de volksgezondheid. De soort wordt in de Verenigde Staten momenteel genoemd op de lijst van meest schadelijke invasieve soorten en komt voor in de top-100 van meest schadelijke invasieve soorten ooit.

Leon Pors

About Leon Pors