De volgende ‘evil weevil’

This post is also available in: Engels.

Scyphophorus acupunctatus – onderzijde

Helaas is er weer een invasieve soort waargenomen, die een potentieel gevaar voor de Curacaose ecologie vormt. Het volgende stuk ontvingen wij van de heer Gerard van Buurt, die al jaren pleit voor een serieuze en consequente aanpak van de problematiek rondom invasieve soorten, zonder daar overigens op beleidsniveau enig luisterend oor voor te mogen ontdekken. Overheid: wordt wakker en onderneem actie. Ook deze problematiek is deel van de portefuille!

“Gisteren ontving ik bericht van de Hr. Manuel Boot van het Tuinbedrijf Vitis, dat bij Coral Estate bij St. Marie Agave Weevils ontdekt zijn in lokale soorten Agaven.
De Agave Weevil (Scyphophorus acupunctatus) in het Nederlands Agave Snuitkever genoemd, is een snuitkever die evenals de Red Palm Weevil zeer veel schade aanricht, niet aan palmen, maar aan agaven. Deze kever is dodelijk voor agaven. Hij boort gaatjes in de agave legt daarin eieren, er ontwikkelen zich larven, die zich een weg naar binnen vreten en de hele Agave stort in elkaar, veelal ook dringen schimmels binnen via de geboorde gaten en tasten deze de plant verder aan.

Agave Weevils – Scyphophorus acupunctatus

Agaven zijn een belangrijke voedselbron voor vleermuizen die de nectar drinken en ook voor vele soorten vogels; zij helpen deze soorten de droge tijd te overbruggen en zijn een belangrijke “Keystone species“. Soms kunnen invasieve soorten nog uitgeroeid worden wanneer zij net binnen zijn en zich nog niet ver verspreid hebben door alle gastplanten in de onmiddelijke omgeving rigoreus te bespuiten met een systemisch insecticide en ook alle aangetaste planten op te ruimen zodat de volwassen insecten niet kunnen uitvliegen.

Deze actie dient nu met spoed ondernomen te worden. Hebben zij zich reeds verder verspreid dan is er niets meer aan te doen en kunnen wij alleen nog maar de schade aan de natuur die aanzienlijk zal zijn documenteren. De kever tast ook andere soorten aan zoals de Yucca sierplant (niet de cassave) en Pony tails (Beaucarnia soorten), en ook vele planten in de Familie Dracaenaceae, soorten die wij veel in tuinen aantreffen. De kever is kleiner dan de red Palm Weevil en is zwart van kleur (zie fotos). Andere namen voor deze kever zijn: Agave Billbug, Agave Snout-nosed beetle/weevil, Sisal Weevil, Acapiche del nardo.”

About Leon Pors