Een boodschap gegrift in steen – bij de grotten van Hato

This post is also available in: Engels.

Een van de petroglyfen in het Grotten van Hato park - een schets gemaakt door Dhr. A.D. Ringma in 1949.

Niemand zal ontkennen dat de moderne mens een enorme hoeveelheid objecten creëert, en overigens maar al te vaak achteloos weggooit. Kun je je voorstellen wat de archeologen van de toekomst zullen moeten doorstaan om enige begrip te krijgen van de maatschappij die wij nu als modern ervaren? Stel je voor, een immense landfill te moeten omspitten, alle artefacten te moeten catalogiseren en dat alles om een idee te krijgen van hoe de maatschappij van de 21ste eeuw, die verantwoordelijk was voor de productie van al die artefacten, er uitgezien zou kunnen hebben.

Dit is in feite precies hoe een archeoloog te werk gaat. Ze zijn gespecialiseerd in het traceren, opgraven, beschrijven en catalogiseren van (pre)historische artefacten die het verhaal vertellen van de mensen die op dezelfde plekken leefden die wij op dit moment bewonen. Met elke ontdekking komt er wat extra informatie boven de grond.

Als je oog voor detail hebt, en weet waar je naar moet zoeken, dan zul je zien dat Curacao flink wat aanwijzingen geeft die wijzen op eerdere bewoning. De historische gebouwen zijn natuurlijk een duidelijke clue, maar zelfs de structuur van de ‘mondi’ geeft informatie over het gebruik van het land in eerdere tijden, zoals landbouwactiviteiten. Een rij zuilcactussen, of een opvallende rij ‘Sia’-bomen (Rode zadelboom – Bursera simaruba of ook wel de Witte zadelboom – Bursera bonairensis) zijn bewijzen voor historische afbakeningen van landbouwgronden. Concentraties van ‘infrou’ (Spaanse Juffer – Opuntia wentiana) zijn een duidelijke indicatie voor intensieve begrazing door geiten in historische tijden. Maar zelfs de kalkklippen verbergen verbazingwekkende aanwijzingen, in feite zo in het zicht. Tekeningen en gravures in de rotswand, de laatsten ook wel bekend staand als petroglyfen.

Deze grafische elementen zijn het resultaat van artistieke impressies van de eerste bewoners van het eiland, de indianen. De oudste artefacten die zijn gevonden tijdens archeologische onderzoek hebben na wetenschappelijke datering een ouderdom opgeleverd van 4900 jaar. Er is niet veel bekend over de groep die deze schelpresten, stenen gereedschappen, en zelfs hun skeletten aan ons hebben nagelaten. De naam die aan deze groep is gegeven is de Archaische groep. Een stuk later in de tijd, zo’n 1500 jaar geleden, nam een stam met een veel complexere maatschappelijke structuur en wijze van leven het eiland over, de Caiquetios. Verbazingwekkende artefacten, waaronder prachtig gedecoreerd aardewerk, zijn opgegraven en toegeschreven aan deze stam.

Dhr. A.D. Ringma voor de kalkklip te Roi Rincon (augustus 1949), een locatie in de buurt van het Grotten van Hato park. In latere jaren heeft deze locatie een schat aan archeologische informatie opgeleverd.

Rotstekeningen en inscripties zijn zeer moeilijk te dateren. Een schelpfragment bevat chemische elementen – koolstof – die de toepassing van de koolstof-14 dateringsmethode mogelijk maken, en zo ongeveer het moment in de tijd vastleggen waarop de hongerige verzamelaar de smakelijke inhoud uit de schelp heeft opgeslobberd. Maar een tekening is een heel ander verhaal.

De petroglyfen van de Grotten van Hato zijn absoluut uniek. Nergens anders in het zuidelijk Caraibisch gebied zijn er dit soort inscripties gevonden. Het is nog niet bekend wie er verantwoordelijk is voor deze ingewikkelde patronen. Het kan zijn dat het de Archaische groep is geweest. Het kan de shaman zijn geweest, de religieuze leider. Het kan …. Wie zal het zeggen? We weten niet eens wat de tekeningen en inscripties betekenen. Misschien komt deze informatie op een dag boven water. Onderwijl kunnen we er slechts over fantaseren, in gedachten terug gaand in de tijd terwijl we naar deze petroglyfen staren. Probeer het eens. Misschien raakt de geest van moeder aarde ook jouw hart, hetgeen zeker het geval geweest zal zijn bij de eerdere bewoners van ons eiland. Zij leefden een stuk meer in harmonie met hun omgeving. Misschien kunnen hun artefacten en tekeningen ons nog een wijze les geven!

De petroglyfen zijn te vinden langs de Indian Trail in het Grotten van Hato park. Een bezoekje waard!

Leon Pors

About Leon Pors