Het boek van de boekenmarkt

This post is also available in: Engels.

Iedere laatste zaterdag van de maand is er een boekenmarkt waar men voor een prikkie boeken kan kopen. Omdat ik redelijk verslaafd ben aan boeken ben ik daar een vrij vaste klant.
De afgelopen keer stuitte ik op een boek “Geef om de natuur”, waar mijn oog natuurlijk direct naar toe getrokken werd vanwege onze ingebakken liefde voor de natuur. Het bleek om een boek van het Wereld Natuur Fonds te gaan, en ik heb gemeend delen van het naschrift, geschreven door de toenmalige secretaris van het Wereld Natuur Fonds – Nederland, J.H. Westermann, met jullie te delen. Het jaar was 1977:

Wie dit boek “heeft gelezen werd – voorzover dat niet eerder gebeurd is – geconfronteerd met vele zaken die bepaald een onheilspellend karakter hebben. Het gaat in onze wereld in wezen om het zijn of niet-zijn. De beslissing daarover zal in een denkelijk nabije toekomst vallen. Die beslissing geldt gelijkelijk voor ons voortbestaan en voor dat van de uiterst boeiende, waardevolle en onvervangbare levensgemeenschappen van klimaat, bodem, plant en dier, voorzover die – de een meer, de ander minder geschonden – nog op aarde voorkomen.”

“ Ons gehele leven, hoe men het ook bekijkt – technisch, economisch, sociaal, cultureel, politiek of ethisch – is wezenlijk afhankelijk van de al of niet evenwichtige verhouding tussen de menselijk samenleving en de natuur in al haar geledingen. Als het met deze verhouding niet in orde is, als de mens zich ten opzichte van de natuur misdraagt als een overheerser, uitbuiter of vernietiger, dan zal een betere maatschappij een volstrekte illusie blijven.”

“ Het moet gaan om een omkeer in het denken en handelen, en om een bestaan uit een ecologisch in plaats van een economisch primaat. Dit is een opgave die uiterst moeilijk is. We wonen in een antropocentrische, materialistische en bovendien verdeelde wereld.”
“ Wij allen zijn mede-acteurs in een werelddrama. Om het drama in een blijspel te veranderen met een “happy-end” zijn nodig: inzicht in en bereidheid tot het beter beheren en behoeden van wat de aarde bezit.”

Symbool van 'ontwikkeling' - er stond hier een - alhoewel gedegradeerde - 'mondi' ...

Wat mij nu zo dwars zit is dat deze woorden, die maar liefst 35 jaar geleden werden uitgesproken, blijkbaar niet hebben geleid tot de opgeroepen actie. Wat is er toch mis met ons? We weten dat er wat aan de hand is, we weten dat we er collectief een potje van aan het maken zijn, we weten dat er onacceptabel veel dier- en plantensoorten vanwege onze handelingen uitsterven, we weten dat onze kinderen last beginnen te krijgen van een “nature deficit disorder”, we weten zelfs wat er zou moeten veranderen. Maar we doen niets met onze kennis ……

Leon Pors

About Leon Pors